Välkommen till Glumslövs Fotbollsförening
Glumslövs FF,s kansli
0418-709 39

Kanslipersonal:
Mats Mauritz
Jimmie Edlund

Kansliets telefontider:
Måndag  08:30 - 16:20
Tisdag    10:30 - 18:20
Onsdag   08:30 - 16:20
Torsdag  08:30 - 16:20
Fredag    08:30 - 16:20


Styrelsemedlemmar:
Pär Sandö - Ordförande

Lotta Hansson - Kassör

Christian Ahlbäck - Ledamot/ungdomsansv.     Pär Sandö - Ungdomsansv.

Åsa Stenberg - Sekreterare                           Jens Gustavsson - Ledamot 

Andreas Dahl - Ledamot/Herransvarig            Roger Herrstedt - Ledamot/Kommunikation 

Stefan Thermenius - Ledamot-Anläggning      Mikael Kullzén - Ledamot

Eva Axbarr- Valberedning                            Sara Appeltoft - Valberedningen 

Enzio Petersson - Revisor                            Pär Jönsson - Revisor

PO- Johansson- Revisorsuppleant

Ansvarig för Dam och sponsring: 
Lars Sundström

Fakturaadress:                                          Organisationsnr: 
Glumslövs FF                                               802442-4270
c/o Mats Mauritz
Stadiongatan 51 B                                       Bankgiro:
217 62 Malmö                                            323-8813